Registre

El Registre (entrada i sortida) de l’ASPB es va iniciar al 2009 amb aplicatius com el SAP, GISAL,… Per motius de canvis estructurals, i de recursos, el Registre de sortida es va deixar de fer a principis de juny de l’any 2015, donant-li continuïtat al d’entrada.

A partir de l’1 d’Agost el registre de l’ASPB passarà a formar part de la xarxa de registres de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’aplicatiu Ariadna. Aquest registre serà d’entrada i sortida i permetrà una gestió telemàtica integral que evitarà duplicitats al regir-nos per la mateixa classificació del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona.

Les funcions del Registre General són la recepció de diferents documents com instàncies, sol·licituds, oficis o denúncies; l’anotació d’assentaments d’entrada i sortida; la distribució dels documents als diferents serveis, el contrast i l’expedició de còpies compulsades de documents originals lliurats als interessats; i la informació adreçada a solucionar els dubtes i consultes dels ciutadans. L’activitat del Registre garanteix la gestió correcta dels documents, assegura l’eficàcia i la transparència de l’administració pública i facilita la participació ciutadana.

 
Horari d’atenció al públic del registre

Juliol a l’Agost: 9:30h a 13:30h
Setembre al Juny: 9:00h a 14:00h