Vigilància sanitària d’aliments

Portem a terme la vigilància sanitària dels aliments comercialitzats a la ciutat mitjançant la presa de mostres per valorar la presència i/o nivells de diversos perills químics i/o microbiològics que poden estar presents en els aliments. Dels diferents programes que desenvolupem destaca el programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). En funció dels resultats que obtenim d’aquests programes despleguem actuacions i programes de control sanitari oficial per eliminar o reduir el risc per al consumidor.

Materials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

L'acrilamida en els aliments

Anisakis

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA)

Dioxines, furans i PCBs en els aliments

Plaguicides en els aliments

Materials de suport i referència

La recollida de mostres alimentàries

Notícies

Avís sobre notificacions oficials a establiments alimentaris

20-03-2023
Seguretat alimentària
La Direcció de Seguretat Alimentària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha detectat un […]

Informe sobre la vida útil d’alguns aliments en relació amb el risc de Listeria monocytogenes

29-09-2022
Seguretat alimentària
El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària ha aprovat un Informe sobre l’establiment de la […]

Publicació d’una Guia per als establiments alimentaris

13-06-2022
Seguretat alimentària
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha publicat una Guia d’establiments alimentaris amb informació […]