Vigilància sanitària d’aliments

Portem a terme la vigilància sanitària dels aliments comercialitzats a la ciutat mitjançant la presa de mostres per valorar la presència i/o nivells de diversos perills químics i/o microbiològics que poden estar presents en els aliments. Dels diferents programes que desenvolupem destaca el programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). En funció dels resultats que obtenim d’aquests programes despleguem actuacions i programes de control sanitari oficial per eliminar o reduir el risc per al consumidor.

Materials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

L'acrilamida en els aliments

Anisakis

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2019

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2017/18

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). Resultats 2015/16

Materials de suport i referència

La recollida de mostres alimentàries