Vigilància sanitària d’aliments

Portem a terme la vigilància sanitària dels aliments comercialitzats a la ciutat mitjançant la presa de mostres per valorar la presència i/o nivells de diversos perills químics i/o microbiològics que poden estar presents en els aliments. Dels diferents programes que desenvolupem destaca el programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA). En funció dels resultats que obtenim d’aquests programes despleguem actuacions i programes de control sanitari oficial per eliminar o reduir el risc per al consumidor.

Materials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

L'acrilamida en els aliments

Anisakis

Informes

Programa d'Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA)

Dioxines, furans i PCBs en els aliments

Plaguicides en els aliments

Materials de suport i referència

La recollida de mostres alimentàries

Notícies

Vigilància de la qualitat sanitària dels aliments a Barcelona 2022

03-10-2023
Seguretat alimentària
Durant l’any 2022 l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha recollit i analitzat 398 […]

Recursos per a l’aprofitament i donació d’aliments segur

04-07-2023
Seguretat alimentària
L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha creat una caixa d’eines amb informació i […]

Vigilància de la qualitat sanitària dels aliments a Barcelona 2021

23-06-2023
Seguretat alimentària
L’any 2021 l’Agència de salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat 266 mostres de diferents […]