Àrees i grups de recerca

Les principals àrees de recerca de l’Agència de Salut Pública de Barcelona són:

  • Els problemes de salut
  • Els determinants socials de la salut i les desigualtats en salut
  • La protecció de la salut
  • L’ avaluació de polítiques, programes i serveis de salut pública

Mantenim estretes relacions de col·laboració amb diverses institucions i grups de recerca que s’agrupen en diferents xarxes: el CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP); l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB-Sant Pau); la Xarxa de Trastorns Addictius (RTA), i la Unitat d’Investigació en Tuberculosi de Barcelona (UITB).

Grups liderats al CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública:

Grups liderats a l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau