Sessions científiques

Organitzem periòdicament (el tercer dimarts de cada mes, de manera general) sessions científiques obertes. Aquest espai de debat científic esdevé una magnífica oportunitat per compartir coneixements, dubtes i experiències amb altres professionals de la salut pública i d’àmbits relacionats.


 

21/11/2017
Descarregar programa [PDF]
Streaming de la sessió


 
Observant la ciutat: el poder dels números per l’acció política
Ponències:

 • Potencial i límits de l’ús de les dades per a la presa de decisions públiques:
  reflexions a partir de l’experiència del Gabinet Tècnic de Programació.

  Ramon Canal (Ajuntament de Barcelona)
 • Observatori de Salut i Qualitat de Vida.
  Mercè Gotsens  (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • L’avaluació d’impacte en salut i qualitat de vida de les polítiques públiques municipals.
  Vanessa Puig (Agència de Salut Pública de Barcelona)

 

17/10/2017
Descarregar programa [PDF]
Streaming de la sessió

Diàleg sobre sexualitats, ampliant imaginaris
Ponències:

 • Sexualitats i diversitat cultural. La interseccionalitat com a model de compresión.
  Constanza Jacques (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • Sexualitat, diversitat i salut.
  Antonio Centeno  (Oficina de Vida Independent (OVI). Co-director del documental
  “Yes, we fuck!” i responsable del projecte “Tus manos, mis manos”)
 • Transitar les normes de gènere per construir mirades més igualitàries.
  Teo Pardo (Activista Trans*feminista i educador afectui sexual a Sida Studi)

 

19/09/2017
Descarregar programa [PDF]

Canvi climàtic, impacte en salut i estratègies d’adaptació
Ponències:

 • El canvi climàtic a Barcelona.
  Irma Ventanyol (Ajuntament de Barcelona)
 • Efecte del canvi climàtic sobre els vectors d’arbovirosis.
  Tomás Montalvo  (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • Impacte de la temperatura sobre la mortalitat a Barcelona.
  Marc Marí-Dell’Olmo (Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • El Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut a Catalunya (POCS).
  Ana Martínez (Agència de Salut Pública de Catalunya)

 

20-06-2017
Descarregar programa [PDF]

Infeccions de transmissió sexual a Barcelona. Què fem a l’àmbit comunitari?
Ponències:

 • L’experiència en la comunitat d’homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes.
  Rubén Mora (Stop Sida)
 • La promoció de la salut sexual a l’àmbit comunitari des del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats.
  Jordi Baroja (Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats)
 • Acció des de la salut pública.
  Elia Díez (Agència de Salut Pública de Barcelona)

 

16-05-2017
Descarregar programa [PDF ]

Solitud i persones grans: diferents abordatges d’un mateix problema
Ponències:

 • La solitud en les persones grans: complexitats en el seu abordatge
  Laura Coll (Fundació Salut i Envelliment. Universitat Autònoma de Barcelona.)
 • Servei VinclesBCN. Reduir el sentiment de solitud no volguda en la gent gran amb les noves tecnologies.
  Lali Andreu (Departament de Promoció de la Gent Gran. Ajuntament de Barcelona.)
 • La lluita contra la soledat des del voluntariat: l’acompanyament emocional
  Regina Martínez (Departament de Desenvolupament Social. Amics de la Gent Gran.)

 

25-04-2017
Descarregar programa [PDF]

TIC’S i Salut. El futur està als núvols?
Ponències:

 • TIC’S: Marc conceptual, evolució i tendències
  Pere Arribas (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Interoperativitat: L’ús de les APPS en salut pública
  Patricia García de Olalla (Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Col·laboració: Connexió de dades socials i de salut
  Pilar Solanes (Ajuntament de Barcelona.)

 

21-03-2017
Descarregar programa [PDF]


Canals d’alimentació per a la ciutadania més vulnerable
Necessitat i seguretat

Ponències:

 • Estudi de la distribució d’aliments a l’espai públic de la ciutat.
  Marina Mañas Vergara (Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.)
  Juan Miguel Iglesias Lobo (Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona.)
 • Un plat per avui, un servei pel demà.
  Teresa Villoro Lorente (Fundació Canpedró.)
 • La seguretat alimentària en el repartiment social d’aliments
  Victòria Castell Garralda (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.)

21-02-2017

Vigilància i control per la seguretat alimentària

Ponències:

 • Gestió de resultats analítics no regulats
  Samuel Portaña (Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Vigilància dels riscos emergents
  Carme Chacón (Seguretat Alimentària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.)
 • Información… para la decisión?. Vigilancia y control de alimentos en la UE. Reflexiones
  Iñaki Eguileor (Isten Consult SL, Bilbao.)

17-01-2017

La salut comunitària: estratègia de qualitat, impacte i confluència

Ponències:

 • Barcelona Salut als Barris: de la teoria a la pràctica.
  Elia Díez (Servei de Programes i Intervencions Preventives. Agència de Salut Pública de Barcelona.)
 • Avaluació de l’acció comunitària en salut.
  Raquel Gallego  (Projecte RecerCaixa IGOP-ASPB-ICS-Pla Comunitari Roquetes.)
 • L’acció comunitària a la ciutat: espai de conluències
  Òscar Rebollo  (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Ajuntament de Barcelona.)

15-11-2016

Contaminació atmosfèrica a Barcelona. Estat de la qüestió, impacte en salut i estratègies de millora.

Ponències:

 • Impacte en salut de la contaminació atmosfèrica a BCN i l’entorn metropolità
  David Rojas  (ISGlobal)
 • Estratègies per a la millora i l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aire per a la protecció de la salut
  Cristina Castells (Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental. Ajuntament de Barcelona)
  Xavier Guinart (Servei de Vigilància i Control de l’Aire. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.)

18-10-2016

Legionel·la. Aspectes ambientals i clínics

Ponències:

 • Diagnòstic de la legionel·losis des del laboratori clínic
  Teresa Martín-Gomez  (Unitat de bacteriologia respiratòria i micologia clínica. Hospital Universitari Vall d’Hebron)
 • Legionel·la i els factors ambientals
  Rosa Mª Araujo Boira (Departament de Microbiologia. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona)
 • Prevalença de Legionel·la en torres de refrigeració a Barcelona. 2014-2015
  Natalia Valero Muñoz (Servei de Qualitat i Intervenció ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona)

21-06-2016

Prostitució femenina i salut

Ponències:

 • Abordatge integral per a la millora del benestar i la salut dels projectes de l’Agència ABITS
  Verònica Giménez  (Agència ABITS pel Treball Sexual, Departament de Feminismes i LGTBI. Drets Socials. Ajuntament de BCN)
 • Atenció a la salut sexual i reproductiva del col·lectiu de treballadores sexuals: programa APROPA’T
  Laia Aguilar (ASSIR Esquerra, Institut Català de la Salut)
  Veure SlideShare
 • Orientació i inserció laboral de dones treballadores sexuals
  Xesca Muñoz (Àrea d’empoderament econòmic, Fundació de Dones SURT)
  Veure SlideShare

17-05-2016

Salut mental i treball: què ha canviat amb la crisi?

Ponències:

 • La individualització i fraccionament de les relacions laborals
  Albert Recio  (Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Repercussions de les males condicions de treball en la salut mental. Experiència de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona
  Hernán Vargas Leguás (Servei de Salut Laboral-Unitat de Salut Laboral de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona)
 • La salut mental i la feina als col·lectius vulnerables
  Dessirée Garcia Roig (Programa de formació i inserció sociolaboral, Caritas Diocesana de Barcelona)

19-04-2016

Les conductes de risc a l’adolescència: calen nous missatges per a la prevenció?

Ponències:

 • Nous patrons en les conductes addictives
  Marta Torrens (Unitat de Toxicomanies, Hospital del Mar)
 • L’alimentació i les conductes d’abús en l’adolescència
  Fernando Fernández de Aranda (Unitat de Trastorns de l’Alimentació, Hospital de Bellvitge)
 • Relacions afectives i sexuals a l’adolescència: segueixen els patrons masclistes?
  Núria Parera (Unitat de Ginecologia de la Infància i de l’Adolescència, Hospital Universitari Quirón Dexeus)