Vigilància d’aus salvatges urbanes

Desenvolupem programes de vigilància i control d’aus salvatges urbanes, que són aquelles que comparteixen el territori amb les persones a la via pública (el colom, el gavià argentat i la cotorreta de pit gris):
• Vigilància de coloms (Columba livia)
• Vigilància dels gavians argentats (Larus michahellis)
• Vigilància de la cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus)

En aquests programes de vigilància i control de plagues emprem una metodologia que es fonamenta en el concepte del control integrat. En aquest sentit promovem la vigilància poblacional i sanitària com a eina per elaborar estratègies d’intervenció, mitjançant la sensibilització i conscienciació ciutadana, l’adopció d’estratègies educatives, la prevenció de l’aparició de plagues, l’aplicació de mesures de sanejament del medi, l’exclusió de la plaga, el bon manteniment d’estructures i infraestructures urbanes, i la recerca d’alternatives que col•laborin de manera sostenible al control de les poblacions.

Informes

Estudi sanitari en la població de coloms (Columba livia) a la ciutat de Barcelona. 2016