Vigilància d’aus salvatges urbanes

Desenvolupem programes de vigilància d’aus salvatges urbanes, que són aquelles que comparteixen el territori amb les persones:

  • Vigilància dels gavians argentats (Larus michahellis)
  • Vigilància de coloms (Columba livia)
  • Vigilància de la cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus)

Aquests programes tenen com a principal objectiu minimitzar el possible impacte negatiu d’aquestes aus sobre les persones i el medi urbà i millorar la convivència ciutadana a la ciutat.

En aquest sentit, es fa una vigilància epidemiològica per avaluar el potencial zoonòtic d’aquestes aus. 

A més, s’atenen les incidències ciutadanes relacionades amb els gavians argentats i, durant el període de reproducció, es realitzen intervencions en aquells casos en què es determina que hi ha un risc per a la seguretat de les persones. En aquest període, l’espècie nidifica en terrats i teulades i és protectora amb els nius. Això pot provocar conflictes quan les persones que en fan ús o hi treballen s’hi apropen.  

Addicionalment es promou la recerca aplicada per incrementar el coneixement sobre les diferents espècies, fer una correcta avaluació i innovar i optimitzar processos, metodologies i instruments per millorar l’efectivitat i eficiència de la vigilància.

Informes

Estudi sanitari en la població de coloms (Columba livia) a la ciutat de Barcelona. 2016