Docència

Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) organitzem i participem de la docència, mitjançant diverses col·laboracions amb institucions acadèmiques, per a la formació d’especialistes en salut pública.

Som centre col·laborador de la Unitat Docent de Medicina Preventiva i Salut Pública del Parc de Salut Mar, i de la Unitat Docent de Medicina del Treball “Mateu Orfila” de la UPF.
UDMSP
UDMT

Participem de convenis de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per la formació de Postgrau en Salut Pública i doctorat.
Màster en Salut Pública
Video Màster en Salut Pública
Postgrau Online en Salut Pública

Igualment, mitjançant conveni de col·laboració amb la UPF i la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health organitzem “The Fall Institute in Health Policy and Management”.
Fall Institute – Johns Hopkins