Estratègia de recerca i docència

A l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) entenem que la recerca és un element clau de suport a la bona pràctica professional que es resumeix en la interrelació recerca-innovació-servei. Per això, integrem l’acció basada en l’evidència, la innovació, l’avaluació continuada, la difusió del nou coneixement, i la revisió i adaptació de la cartera de serveis a les noves realitats. A través de diverses activitats de docència promovem el creixement professional del nostre personal i volem influir en la formació dels futurs professionals de la salut pública, per la qual cosa establim aliances amb les institucions acadèmiques rellevants, tant de la nostra ciutat com d’altres països.

Informes

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria 2015-2018

La recerca i la docència a l’Agència de Salut Pública de Barcelona 2013-2014

La recerca en salut pública a Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Memòria científica 2011-12