Enquestes de salut

L’Enquesta de Salut de Barcelona permet obtenir dades periòdiques sobre la salut de la població, les incapacitats i les conductes relacionades amb la salut, el context físic i el context socioeconòmic. Mitjançant l’Enquesta de Salut de Barcelona obtenim dades per conèixer i monitorar l’estat de salut de la població barcelonina i els seus determinants, i n’elaborem l’informe de resultats, la metodologia i altres documents derivats.

Informes

Enquesta de salut de Barcelona 2016

Enquesta de salut de Barcelona 2011

Enquesta de salut de Barcelona 2006

Materials de suport i referència

Manual de l'enquesta de salut 2016, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2011, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2006, amb la metodologia

Indicadors

Enquesta de salut de Barcelona 2016. Resultats detallats

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats detallats

Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats detallats

Multimèdia

Enquesta de salut de Barcelona