Enquestes de salut

L’Enquesta de Salut de Barcelona permet obtenir dades periòdiques sobre la salut de la població, les incapacitats i les conductes relacionades amb la salut, el context físic i el context socioeconòmic. Mitjançant l’Enquesta de Salut de Barcelona obtenim dades per conèixer i monitorar l’estat de salut de la població barcelonina i els seus determinants, i n’elaborem l’informe de resultats, la metodologia i altres documents derivats.

Informes

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats principals

Enquesta de salut de Barcelona 2006. Resultats principals

Enquesta de salut de Barcelona 2000-01. Resultats principals

Indicadors

Enquesta de salut de Barcelona 2016/17. Resultats detallats

Resultats de l'enquesta de salut 2016/17. Resultats detallats, taules

Enquesta de salut de Barcelona 2011. Resultats detallats

Materials de suport i referència

Manual de l'enquesta de salut 2016/17, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2011, amb la metodologia

Manual de l'enquesta de salut 2006, amb la metodologia