Notes informatives

Editem notes informatives per comunicar als nostres clients les activitats analítiques dels serveis de Química i Microbiologia. En aquestes notes descrivim les noves tècniques analítiques que oferim i les matrius on les apliquem, i informem sobre les recents acreditacions dels assaigs en relació amb les categories de les mostres on s’apliquen. També elaborem diversos documents amb les novetats en el desenvolupament dels procediments i activitats que portem a terme.

Materials divulgatius

Nota informativa 22-01. Determinació de COT (Carboni Orgànic Total) en aigües de consum humà

Nota informativa 22-02. Determinació d’Alcaloides Pirrolicidínics en te i infusions per HPLC-MS/MS

Nota informativa 21-07. Determinació Qualitativa de Nitrosomioglobina en Tonyines