Notes informatives

Editem notes informatives per comunicar als nostres clients les activitats analítiques dels serveis de Química i Microbiologia. En aquestes notes descrivim les noves tècniques analítiques que oferim i les matrius on les apliquem, i informem sobre les recents acreditacions dels assaigs en relació amb les categories de les mostres on s’apliquen. També elaborem diversos documents amb les novetats en el desenvolupament dels procediments i activitats que portem a terme.

Materials divulgatius

Nota informativa 21-05. Determinació de citrinina en suplements alimentosos

Nota informativa 21-06. Determinació de Glifosat i AMPA en aigües

Nota informativa 21-04. Determinació d’àcid Erúcic en aliments