Salut ambiental

03/02/2016

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Materials divulgatius

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Informes

Qualitat de l’aire. Informe 2019

Impacte en salut de l'episodi PM10. Octubre 2020

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior a les escoles de Barcelona

Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Model de consentiment informat Pírcing

Multimèdia

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

Tatuatges i pírcings. Si te'ls fas, evita riscos!

Contaminació atmosfèrica per Ozó