Salut ambiental

03/02/2016

Tràmits

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Materials divulgatius

Qualitat de l’aire durant la COVID-19

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Recomanacions per la reobertura de piscines públiques davant la COVID-19

Multimèdia

Tatuatges i pírcings. Si te'ls fas, evita riscos!

Establiments autoritzats per tatuatges, pírcing i micropigmentació

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Informes

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior a les escoles de Barcelona

Contaminació atmosfèrica per Ozó

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l'aire

Materials de suport i referència

Model de consentiment informat Tatuatges

Model de consentiment informat Micropigmentació

Model de consentiment informat Pírcing