19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Moderació: Anna Gómez. Agència de Salut Pública de Barcelona

Ponències:

  • Els riscos sanitaris de les zones de bany i mesures preventives.
    Mariona de Torres. Agència Catalana de l’Aigua.
  • Avaluació de la Qualitat sanitària de la sorra de les platges metropolitanes.Mercè Aceves. Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Gastroenteritis i exposició a les sorres de les platges de Barcelona: estudi “Platja i salut, 2018”.
    Marc Marí. Agència de Salut Pública de Barcelona

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques