Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) s’avalua de la qualitat de l’aire a la ciutat i s’estima l’impacte de la contaminació sobre la salut de la població.

Així doncs, l’informe de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona descriu els nivells de contaminació de l’aire i calcula l’exposició de la població i de les escoles. A partir d’aquesta avaluació, s’estima l’impacte sobre la salut de la contaminació de l’aire i el cost econòmic associat. D’altra banda, l’edició de 2022 de l’informe, inclou per primera vegada 10 fitxes de districte per conèixer de forma ràpida els nivells de contaminació a escala més petita. A més, en el document també es pot veure el mapa carrer per carrer dels nivells de contaminació durant l’any 2022 i els anys anteriors.

Tal com descriu l’informe, l’any 2022 els nivells de contaminació han augmentat respecte als anys 2020 i 2021 per la recuperació de la normalitat després de les mesures de contenció per la COVID-19 que van fer reduir-los. En el cas de les partícules s’han recuperat els nivells prepandèmia, mentre que l’NO2 es manté amb nivells inferiors als prepandèmia i amb una tendència decreixent durant l’última dècada. Tanmateix, ambdós estan molt per sobre del valor guia de protecció de la salut definit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) fet que perjudica la ciutadania.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19