Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

La contaminació de l’aire és el principal risc ambiental per a la salut. Des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es realitza l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat. L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19 que ha comportat una forta crisis sanitària, econòmica i social. Alhora, la forta reducció de la mobilitat per les restriccions de la pandèmia ha implicat una millora de la qualitat de l’aire sense precedents.

L’informe de l’avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona 2020 mostra una millora de la qualitat de l’aire a la ciutat sense precedents. A l’informe es descriu la reducció dels nivells de contaminació a l’aire, la reducció en l’exposició a la població i de l’impacte sobre la salut atribuïble a la contaminació. Finalment, proposa recomanacions per abordar el repte actual de poder assolir la millora de la qualitat de l’aire mitjançant polítiques públiques i canvis socials que redueixin de forma contundent les emissions de contaminants atmosfèrics.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19