Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

El programa “Protegim les escoles” de l’Ajuntament de Barcelona realitza intervencions urbanístiques als entorns escolars amb l’objectiu de millorar-los perquè siguin més segurs i saludables, amb més espais d’estada i de joc, menys accidentalitat i soroll, i també menys contaminació de l’aire.

Aquest informe avalua si el programa ha tingut un impacte en la contaminació de l’aire dels entorns escolars dels centres intervinguts durant l’edició del 2021.

En un informe anterior l’Agència de Salut Pública de Barcelona va avaluar l’impacte d’aquesta transformació dels entorns escolars en termes d’ús, temps d’estada, interacció social, joc espontani, percepció de seguretat viària i benestar de la comunitat educativa.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Avaluació del programa Protegim les Escoles