Model de Llibre Oficial de Moviments Biocides (LOMB)

El llibre Oficial de Moviments Biocides (LOMB) és un sistema de registre que han de fer les empreses de serveis o de comercialització de biocides, en cada operació de compra, aplicació o cessió dels biocides molt tòxics o cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció (CMRs). Aquest document és un model que mostra quines dades mínimes ha d’incloure aquest registre.

Aquesta informació es pot trobar a: