Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

El canvi climàtic es considera l’amenaça més gran per a la salut d’aquest segle. Les seves conseqüències són cada cop més evidents i, per això, des de fa uns anys l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) treballa per augmentar el coneixement de com l’actual emergència climàtica afecta la salut i el benestar de la població de Barcelona. En paral·lel, l’ASPB promou polítiques, programes i intervencions per mitigar el canvi climàtic i per adaptar-nos als efectes del canvi climàtic que ja són inevitables.

Aquest informe té dos objectius principals. En primer lloc, presenta el marc conceptual que ha desenvolupat l’ASPB per entendre la complexa relació entre el canvi climàtic i la salut. En segon lloc, identifica i descriu els principals reptes de salut que haurà d’afrontar la ciutat de Barcelona en relació amb el canvi climàtic i analitza la situació actual. A més, inclou un capítol sobre els efectes del canvi climàtic en la salut mental, per fer visible aquest impacte sovint ignorat i estigmatitzat.

El canvi climàtic multiplica les desigualtats socials en salut. Per això, l’informe té en compte els efectes diferenciats del canvi climàtic en els diferents grups poblacionals i busca entendre les arrels d’aquestes desigualtats injustes. Per això, cada capítol inclou un últim apartat on s’analitzen les desigualtats socials associades a la temàtica.

Aquesta informació es pot trobar a: