Resultats

Qualitat de l’aire. Informe 2020

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l’aire. 1r informe 2020

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Febrer i març 2021

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Qualitat de l’aire. Informe 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Octubre 2020

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes