Resultats

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

Contaminació a Barcelona. Informe núm. 21 (22 de juny de 2020)

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

La grip a Barcelona. Informe núm. 20 (del 11 al 17 de maig de 2020)

Salut ambientalVigilància i control de la grip i altres virus respiratorisInformes

Planning for climate change workshop: final report

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes