Quina informació t’han de donar en un servei amb biocides?

Les empreses han de lliurar a les persones usuàries informació completa de les actuacions que preveuen realitzar, abans que aquestes es portin a terme i amb l’antelació suficient per poder adoptar les mesures de seguretat adients. A més, quan es fan servir mètodes químics, l’empresa ha de facilitar un certificat de les actuacions. En aquest document trobareu la informació que us han de lliurar sobre els serveis amb biocides.

Aquesta informació es pot trobar a: