23/03/2021. Soroll i impacte a la salut

Moderació: Anna Gómez, Agència de Salut Pública de Barcelona


Ponències:

  • Efectes en salut del soroll ambiental: evidència epidemiològica.
     Maria Foraster. Institut de Salut Global de Barcelona.
  • Presentació de l’informe Soroll ambiental i salut a Barcelona.
     Núria Blanes i Laia Font. ETC/ATNI – Universitat Autònoma de Barcelona. Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • La gestió del soroll ambiental a Barcelona.
     Arantxa Millás. Ajuntament de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques