Resultats

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Salut ambientalAigua de consum

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Salut ambientalEstabliments i serveis plaguicides

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Salut ambientalTatuatges, pírcings i micropigmentació

Sol·licitud d’inspecció d’allotjaments infantils i juvenils

Salut ambientalAllotjaments infantils i juvenils

Notificació d’alta o baixa de torres de refrigeració

Salut ambientalLegionel·la

Notificació d’incidències en piscines: annex V del RD 742/2013

Salut ambientalPiscines