Resultats

Sol·licitud d’anàlisi de l’aigua de l’aixeta del consumidor

Salut ambiental

Inscripció al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)

Salut ambiental

Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de tatuatges, micropigmentació i pírcing

Salut ambiental

Sol·licitud d’inspecció d’allotjaments infantils i juvenils

Salut ambiental

Tràmit notificació de torres de refrigeració (TR) i condensadors evaporatius (CE)

Salut ambiental

Notificació d’incidències en piscines: annex V del RD 742/2013

Salut ambiental