Infografia: Instrucció de treball per recuperar excedents

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha creat una caixa d’eines per ajudar els centres de restauració social (escoles, hospitals, residències…) que participen en projectes de donació i aprofitament d’aliments a fer-ho de manera segura.

Hi trobareu un document amb models per a una donació segura i aquesta infografia remarca tot allò que és important per garantir la recuperació segura dels excedents dels menús sobrants. La podeu penjar en un lloc visible de la cuina.

Documents relacionats

Caixa d’eines per un aprofitament segur en la restauració social

Models de documents per a una donació segura dels aliments