21/09/2021. Listèria: El control ambiental en establiments alimentaris


Moderació: Montserrat Vila Brugalla. Agència de Salut Pública de Barcelona
Ponències:

  • Disseny del Programa de control i vigilància de Listeria a establiments alimentaris a la ciutat de Barcelona.
    Ferran Tapia Sagalés. Servei de Control i Programes, Direcció de Seguretat Alimentària (DISAL). Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
  • Mètode analític per a la detecció de Listeria spp en mostres procedents de la cadena alimentària.
    Raquel Planell Cerezo. Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
  • Control de Listeria en Andalucía. Plan Extraordinario de control.
    Jesús Alberto Chaves Sánchez. Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques