Resultats

Cita prèvia amb el personal tècnic

Seguretat alimentària

Consultes en Seguretat Alimentària

Seguretat alimentària

Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya

Seguretat alimentària

Registre d’Establiments Minoristes d’Alimentació de Barcelona

Seguretat alimentària

Inspecció prèvia a l’expedició de certificats sanitaris

Seguretat alimentària

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Establiments

Seguretat alimentària

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Producte alimentari

Seguretat alimentària

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària

Seguretat alimentària