Resultats

Formació per al personal voluntari d’entitats que donen aliments

Seguretat alimentària

Cita prèvia amb el personal tècnic

Seguretat alimentària

Registre d’Establiments Minoristes d’Alimentació de Barcelona

Seguretat alimentària

Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya

Seguretat alimentària

Consultes en Seguretat Alimentària

Seguretat alimentària

Certificats i/o atestacions sanitàries per a l’exportació

Seguretat alimentària

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Establiments

Seguretat alimentària

Queixa en matèria de seguretat alimentària: Producte alimentari

Seguretat alimentària

Autoliquidació de la taxa per activitats de control i inspecció sanitària

Seguretat alimentària

Altres certificats sanitaris

Seguretat alimentària