Pla de control de l’aigua

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de control de l’aigua en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que l’aigua que utilitza en els seu establiment no sigui una font de contaminació pels aliments.