Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA)

L’informe de Resultats 2022 del Programa d’Investigació de la Qualitat Sanitària dels Aliments (IQSA) mostra els resultats de les 398 mostres recollides en els establiments de comerç alimentari de la ciutat durant aquest període. En total, s’han investigat un total de 7320 analits que corresponen a diferents contaminants abiòtics, additius i agents microbiològics en diferents grups d’aliments. En l’informe podeu consultar els diferents grups d’aliments, els paràmetres investigats i els resultats generals de presència amb disconformitat o sense, en funció de la superació o no de límits legislats o recomanats. També s’hi especifiquen, els resultats per grup d’aliment, així com els resultats detallats pels diferents paràmetres investigats, els valors de referència i les referències legislatives.

Aquesta informació es pot trobar a: