15/02/2022-Alimentació saludable i sostenible: quins reptes tenim sobre la taula?

Moderació: Gemma Salvador i Castell. Subdirecció de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Ponències:

  • La promoció d’hàbits alimentaris més saludables des de les intervencions comunitàries.Francesca Sánchez. Servei de Salut Comunitària. Agència de Salut Pública de barcelona.
  • La transversalitat de l’alimentació sostenible en les polítiques municipals: salut i sostenibilitat.
    Lidon Martrat. Coordinadora Operativa Projecte Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible i Polítiques Alimentàries Urbanes. Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària. Ajuntament de Barcelona
  • La seguretat alimentària en el camí cap a una alimentació més saludable i sostenible.
    Samuel Portaña. Director de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques