Pla de neteja i desinfecció

Document pràctic per a l’elaboració i implantació del Pla de neteja i desinfecció en un establiment alimentari. Resumeix de forma esquemàtica allò que l’operador pot fer per garantir que les condicions de neteja i desinfecció de les instal•lacions i equips en els seu establiment no siguin una font de contaminació pels aliments.