Resultats

Bons Profits. El control oficial dels aliments a la ciutat de Barcelona

_Bons ProfitsSeguretat alimentàriaLa inspecció sanitàriaMaterials divulgatius

Bons Profits. La vigilància de la seguretat dels aliments a la ciutat de Barcelona

_Bons ProfitsViure amb salutAlimentacióEntornsEscolesSeguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

L’acrilamida en els aliments

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius

Tonyina segura. Com evitar els problemes amb la histamina

Seguretat alimentàriaCondicions sanitàries dels establiments i productes alimentarisMaterials divulgatius

Al·lergies i intoleràncies alimentàries

Seguretat alimentàriaAutocontrols dels establiments i activitats alimentàriesMaterials divulgatius

Anisakis

Seguretat alimentàriaVigilància sanitària d’alimentsMaterials divulgatius