13/12/2022- Transformació digital del control oficial alimentari


Moderació: Samuel Portaña Tudela, Agència de Salut Pública de Barcelona

Participants:

  • Assumpció Bolao Baró. Cap del Servei de Control Alimentari i Programes. Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Gràcia Carmona Palma. Tècnica de Salut . Ajuntament de Cambrils
  • Mercè Almirall Hill. Tècnica de Salut. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú