Diagnòstic de salut del barri de La salut

09/01/2020 -

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat la situació de salut del barri de La Salut, al districte de Gràcia, i els seus determinants amb l’objectiu de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora, planificar i implementar les intervencions adequades i fer-ne el seguiment i avaluació pertinents amb l’acompanyament i treball col·lectiu dels agents actius territorials. Aquesta anàlisi s’ha fet en el marc de Salutem – Accions comunitàries del barri de La Salut, iniciat l’any 2005. A més de l’ASPB, hi ha participat el CAP Larrard, Serveis Socials La Salut, el Coll Vallcarca i Els Penitents i el Districte de Gràcia.

Segons aquesta anàlisi el barri presenta uns bons resultats en els indicadors de salut, tant en esperança de vida com en mortalitat. Destaca, però la presència de 4 o més trastorns crònics, uns hàbits poc saludables com és un major consum de tabac, i un major consum d’ansiolítics i depressius en dones, i també, una major taxa de tumors i malalties del sistema circulatori tant en homes com en dones.

També són bons els resultats dels indicadors del context socioeconòmic, tot i que també s’observen necessitats i preocupacions. Destaca la població envellida, un col·lectiu vulnerable al barri donat l’aïllament i la manca d’espais de socialització. I s’observa també la necessitat de treballar en l’acollida de la població migrant al barri que actualment està creixent. Les condicions econòmiques són força favorables comparat amb Barcelona i similars al total de Gràcia, però que també hi ha situacions de condicions econòmiques complicades que s’invisibilitzen.

Diagnòstic de salut del barri de La Salut. Novembre 2019 [PDF]
Més informació