Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona.
Curs 2020-21

La “Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona” corresponent al curs 2020-21 resumeix les principals dades d’implementació i valoració dels principals programes escolars de promoció de la salut que es despleguen a l’educació primària i secundària a la ciutat. Aquests són Creixem sansCreixem més sans, i CANVIS, de promoció d’hàbits d’alimentació saludable i activitat física; Pase.bcnClasse sense fum, i Sobre canyes i petes, de prevenció del consum de substàncies addictives i Parlem-ne; no et tallis!, de prevenció de les relacions sexuals no protegides, de l’embaràs adolescent i de les Infeccions de Transmissió Sexual. Igualment el document presenta dades de cobertura dels nous programes de promoció d’alimentació saludable i activitat física i d’educació emocional dirigits a l’alumnat de segon cicle d’infantil, Ens fem grans 1,2,3, emoció! Així com del programa Reptes de prevenció selectiva del consum d’alcohol i de cànnabis dirigit a joves dels programes de formació i inserció.

La Memòria està elaborada amb recursos visuals que fan entenedores les dades i resultats, i s’elabora periòdicament perquè docents i especialistes tinguin coneixement de com evolucionen aquests programes de promoció de la salut a l’entorn escolar.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2018-2019

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2017-2018