Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2021-22

La “Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona” corresponent al curs 2021-22 resumeix les principals dades d’implementació i valoració dels principals programes escolars de promoció de la salut que es despleguen a l’educació infantil, primària i secundària a la ciutat, així com als programes de formació i inserció dirigits a joves.

Aquests són el programa d’educació emocional 1,2,3, emoció!Ens fem gransCreixem sansCreixem més sans, i CANVIS, de promoció d’hàbits d’alimentació saludable, activitat física i descans; Bon dia somriu de promoció de la salut bucodental; Contracorrent de prevenció del consum de substàncies addictives; Parlem-ne; no et tallis!, de prevenció de les relacions sexuals no protegides, de l’embaràs adolescent i de les Infeccions de Transmissió Sexual; i Reptes de prevenció selectiva del consum d’alcohol i de cànnabis.

La Memòria està elaborada amb recursos visuals que fan entenedores les dades i resultats, i s’elabora periòdicament perquè docents i especialistes tinguin coneixement de com evolucionen aquests programes de promoció de la salut a l’entorn escolar.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2019-2020

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2018-2019

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2017-2018