Parlem-ne; no et tallis!

Programes de promoció de la salut a les escoles

PARLEM-NE, NO ET TALLIS  és un programa de prevenció de les relacions sexuals no protegides, prevenció de l’embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió sexual, que inclou el VIH/sida. S’adreça als estudiants de secundària, i es pot fer des de 3er d’ESO fins a 2n de batxillerat o de cicles formatius. El professorat pot triar entre dos itineraris d’acord amb les característiques del grup, del centre, i de les seves preferències. L’itinerari 1 consta de 6 activitats conduïdes pel professorat i permet treballar de forma més lenta i esglaonada, mentre que l’itinerari 2, té 4 activitats, és més ràpid i directe i incorpora activitats dutes a terme per una parella d’alumnes. Tots dos itineraris inclouen una visita a un centre d’atenció a la salut sexual i reproductiva.

El nivell òptim d’utilització és entre els 15 i 18 anys (preferentment 4rt d’ESO o educació postobligatòria). No recomanat per a nivells inferiors.

Període d’inscripció: fins el 31 d’octubre de cada curs

Material i recursos de suport

Inscripció

Valoració

Contacta’ns