Contracorrent

Contracorrent és un programa escolar de prevenció del consum de tabac, alcohol i cànnabis en població adolescent. Engloba el que fins ara eren dos programes, el PASE.bcn i el Sobre canyes i petes, ara diferenciats en dos itineraris. El primer se centra en la prevenció del consum de tabac i alcohol i va dirigit principalment a l’alumnat de 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). El segon se centra en la prevenció del consum d’alcohol i cànnabis i va dirigit principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que el realitzi per primera vegada assisteixi a una sessió de formació de dos a tres hores de durada que s’imparteix el mes de novembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la seva implementació.

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat