Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO.
Avaluació 2017-2018

Els programes de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits saludables. En aquest informe s’avalua el procés d’implementació d’aquests programes durant el curs 2017-2018.

Els programes tracten:

Actualment s’estan incorporant adaptacions dels programes en aquells contextos socioeconòmics més desfavorits de la ciutat, en aquest cas, a barris prioritzats pel Programa Salut als Barris de Barcelona, a fi de contribuir a la disminució de les desigualtats en salut al jovent d’aquests territoris.

Material relacionat:
Informe breu

Aquesta informació es pot trobar a: