1, 2, 3, Emoció!

1,2,3,emoció! és un programa de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc mitjançant el desenvolupament de competències emocionals. Va adreçat a població infantil escolaritzada del segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), és a dir, quan tenen de 3 a 5 anys. El programa es desenvolupa  al llarg de tot el curs escolar, majoritàriament a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius, tot i que també hi ha activitats per proposar a les famílies i activitats perquè les facin professionals no mestres que treballen a l’escola.  Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa realitzi la formació en línia de 15 hores abans de la implementació del programa.  Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

Activitats d’aula i família. Dossier [PDF]
Activitats d’entorn escolar. Dossier [PDF]
Proposta del Calendari [PDF]

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat