CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

Programes de promoció de la salut a les escoles

CREIXEM MÉS SANS és una intervenció de reforç per a 6è Primària per tal de donar continuïtat als continguts treballats prèviament a 4t. amb el programa Creixem sans de l’alimentació i nutrició saludable així com de l’activitat física i un descans equilibrat.

El programa està adreçat a alumnes de 6è de Primària, és a dir, quan tenen d’ 11 a 12 anys.

El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. A més, les escoles interessades poden complementar el programa demanant una activitat per treballar amb les famílies. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de setembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

Idees clau [PDF]
Guia didàctica per al professorat [PDF]
Sobirania i seguretat alimentàries. Creixem sans i Creixem més sans
Material per a l’alumnat [PDF]
Material per a les famílies [PDF]
Taller virtual per a famílies “MILLOREM LA SALUT FAMILIAR”
Piràmide de l’alimentació saludable i l’activitat física [PDF]

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat