ENS FEM GRANS. Informació del programa

ENS FEM GRANS és un programa de promoció de l’alimentació i nutrició saludable així com de l’activitat física i un descans equilibrat. El programa està adreçat a alumnes de P-4 d’Educació Infantil, és a dir, quan tenen de 4 a 5 anys. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es tracta d’un programa integrat en el currículum que introdueix la mascota del BIN-BIN, personatge que s’ofereix com ajuda als infants en el treball dels hàbits i rutines associades a aquestes temàtiques. A més, les activitats treballades pels infants a l’escola es complementen amb un fulletó adreçat a les famílies en què es presenten una sèrie de missatges i consignes sobre hàbits saludables, acompanyats de les recomanacions més importants referents a l’alimentació saludable en aquesta edat, l’activitat física diària, les hores de son i la utilització dels dispositius digitals, usualment anomenats pantalles. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de setembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

Material i recursos de suport

Video “Un dia amb Bin-Bin”
Cançó “Bon profit Bin-Bin”
Cançó “Mou-te Bin-Bin”

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat