REPTES

El REPTES és un programa de prevenció selectiva de consum d’alcohol i cànnabis que pretén intervenir en joves amb dificultats dins del sistema educatiu, joves en risc d’abandonar prematurament el sistema educatiu, joves que fan consums experimentals de substàncies, o joves de famílies en situació de risc. El programa està adreçat a l’alumnat de Programes de Formació i Inserció (PFI) dels centres educatius i a joves de l’àmbit comunitari que participen en activitats ofertes per les entitats comunitàries i centres de Serveis socials que treballen “A partir del Carrer”. El programa l’implementa el professorat o l’equip de persones educadores a partir de material didàctic i assessorament continuat oferts per part de l’equip del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB. És necessari que les persones que implementin el programa per primera vegada assisteixin a una formació prevista a principis de cada curs escolar.

Material i recursos de suport

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat