CANVIS. Informació del programa

Programes de promoció de la salut a les escoles

CANVIS  és un programa de promoció dels hàbits alimentaris saludables i l’activitat física. Va adreçat a població adolescent escolaritzada al 2n curs de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és a dir, quan tenen de 13 a 14 anys. El programa es desenvolupa a l’aula pel mateix professorat dels centres educatius. Es recomana que tot el professorat que realitzi per primera vegada el programa assisteixi a una sessió de formació de 2-3 hores de durada que es realitza a primers de novembre de cada curs. Els Equips de Salut Comunitària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona proporcionen assessorament continu per a la implementació del programa.

El programa ‘Canvis’ ha obtingut el reconeixement de “Bona pràctica de treball”” segons els criteris tècnics recollits al Projecte Bones Pràctiques Socials de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Material i recursos de suport

Inscriu-te

Valora’ls

Contacta’ns

Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
Pl. Lesseps, 1
Telèfon: 93 292 14 15
Email: prevencio.escola@aspb.cat