Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona. Curs 2016-17

La “Memòria de promoció de la salut a l’escola a Barcelona” corresponent al curs 2016-17 ofereix dades recents de cobertura, evolució i satisfacció dels 6 programes escolars que es despleguen a primària i secundària. Aquests són ‘Creixem sans’, ‘Creixem més sans’ i ‘CANVIS’, referits a alimentació saludable, activitat física i descans en infants i adolescents, els de prevenció del consum de substàncies (‘Pase.bcn’ i ‘Sobre canyes i petes’); i la prevenció de l’embaràs adolescent i les Infeccions de Transmissió Sexual (‘Parlem-ne; no et tallis!’).

La Memòria està elaborada amb recursos visuals que fan entenedores les dades i resultats, i serà un document que periòdicament es va renovant, tot plegat perquè docents i especialistes tinguin coneixement de com evolucionen aquests programes de promoció de la salut en entorn escolar.

Material relacionat:

A més, com cada curs podeu trobar informació més detallada en l’informe:
Programes de promoció de la salut en centres d’educació primària i secundària de la ciutat de Barcelona. Avaluació del curs 2016-17

Aquesta informació es pot trobar a: