Alimentació saludable, segura i sostenible a l’ASPB

Bons Profits

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) treballa des de fa molts anys en la promoció de l’alimentació saludable i segura i també en la protecció i vigilància de la cadena alimentària a través de la inspecció dels establiments alimentaris i d’altres mecanismes de control. A més, coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Alimentació de Barcelona l’any 2021, l’ASPB ha refermat el seu compromís amb la promoció d’un model d’alimentació saludable, segura i equitativa en la perspectiva d’un sistema alimentari sostenible, que tingui cura de la salut de les persones, dels territoris i del planeta. 

Bons Profits, recull en diferents materials divulgatius aquesta visió integrada amb la qual es treballa des de les direccions de Promoció de la Salut i de Seguretat Alimentària, així com les accions i activitats de control alimentari que es duen a terme a la ciutat. Igualment, es fa un abordatge de la influència mútua entre alimentació i canvi climàtic. 

Aquesta informació es pot trobar a: