Ús de les pantalles en adolescents a Barcelona

Els adolescents a Barcelona utilitzen àmpliament les pantalles, destacant els mòbils o les videoconsoles, amb pocs límits de temps d’ús. Aquest informe elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona descriu l’ús i temps davant les pantalles i els seus principals determinants, segons dades de l’edició 2021 de l’Enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de Secundària), en adolescents de Barcelona. L’entorn digital, i les pantalles en particular, formen part de la vida quotidiana de les persones adolescents influenciant els seus hàbits de vida. Les pantalles es relacionen amb la seva socialització, l’aprenentatge, l’entreteniment i l’expressió de la seva identitat, però també poden comportar riscos o usos problemàtics. Per això, és necessari comprendre aquests patrons d’ús per promoure una utilització responsable de les pantalles que garanteixi la seva salut i benestar.