Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

L’objectiu d’aquest informe és proposar un marc conceptual per comprendre la violència masclista en l’àmbit de la parella (VMAP) i el seu impacte en la salut basat en un context estructural que determina normes i jerarquies de gènere, així com la intersecció entre diversos eixos de desigualtat. La prevenció de la VMAP exigeix un treball intersectorial en què disposar d’un marc conceptual compartit per tots els sectors implicats és el primer pas per tenir una visió clara dels mecanismes mitjançant els quals les intervencions de prevenció primària poden tenir èxit.


Llicència de Creative Commons
“Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual”
de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2019/11/ASPB-marc-conceptual-violencia-masclista.pdf

Aquesta informació es pot trobar a: