15/11/2022-Estratègia de promoció de relacions equitatives i saludables a l’escola


Moderació: Glòria Pérez. Agència de Salut Pública de Barcelona
Participants:

  • Caterina Clotas. Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Lluís Forcadell. Programa de Vigilància, Control i Prevenció de la Covid. Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Irene Garcia-Subirats. Servei de Salut Comunitària. Agència de Salut Pública de Barcelona