La vacunació a Barcelona 2022

El Servei de Programes i Intervencions Preventives (SPIP) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), responsable del Servei de Gestió Integral de vacunes de la ciutat, ha desenvolupat el nou Sistema de Vigilància de Vacunes de Barcelona (VigiVacBcn) amb l’objectiu monitorar la cobertura vacunal a la nostra ciutat amb una perspectiva d’equitat.

L’informe La vacunació a Barcelona 2022 és el primer document elaborat amb la informació d’aquest sistema i proporciona una anàlisi de les cobertures vacunals a la ciutat de Barcelona de l’any 2022. L’informe presenta les cobertures vacunals anuals en la infància i l’edat adulta del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya així com les cobertures de les vacunes estacionals contra la grip i la COVID-19.

Les cobertures es mostren segons els següents eixos de desigualtat: edat, sexe i territori. Els resultats obtinguts ens permetran identificar desigualtats en la vacunació i poder establir accions de millora en la planificació dels programes de vacunació a la ciutat i afavorir l’equitat vacunal en tota la població.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Sistema de Vigilància de Vacunes de Barcelona (VigiVacBcn)