Infografia Salut mental en adolescents a Barcelona (FRESC 2021)

L’Agència de Salut pública de Barcelona ha elaborat un informe sobre la salut mental en adolescents a Barcelona que analitza els resultats obtinguts en la darrera enquesta de Factors de Risc en Estudiants de SeCundària (FRESC) 2021. En aquesta infografia trobareu un resum de les dades i les conclusions principals.

Documents relacionats

Salut mental en adolescents a Barcelona