Sexe i COVID-19, preguntes i respostes

Les relacions sexuals consentides són una font de salut, plaer i benestar emocional. En la pandèmia i post-pandèmia de COVID-19 moltes persones es pregunten com mantenir relacions sexuals de forma més segura.

Sabem com reduir les infeccions de transmissió sexual amb els preservatius i les vacunes, i de vegades, en el cas del VIH, amb tractaments preventius. Ara hem de ser també conscients que el virus de la COVID-19 es transmet per via respiratòria.