Indicadors de salut i treball de Barcelona 2022

Aquest informe ofereix dades de l’any 2022 sobre la situació de la salut i el treball a la ciutat de Barcelona. El document s’elabora a partir d’indicadors obtinguts de diverses fonts d’informació i amb un abordatge integral del treball. Així, inclou tant el treball remunerat com el treball de cura i domèstic no remunerat.

Amb relació al treball remunerat, descriu les característiques del mercat laboral, les condicions d’ocupació de les persones treballadores, els trastorns de salut laboral i els recursos per a la prevenció. Quant al treball no remunerat, mostra les característiques sociodemogràfiques de la població que viu en llars amb necessitats de treball de cura i domèstic, la seva dedicació a la cura de persones i a les feines de la llar, i el seu estat de salut.

Documents relacionats

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2021

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019