Observatori de Salut i Impacte de Polítiques

La Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) impulsen l’Observatori de salut i impacte de polítiques (OBSIP). El nou web permet monitorar l’estat de la salut de les persones residents a la ciutat i les desigualtats existents entre barris i grups socials. L’eina, incorpora també un repositori d’avaluacions de l’impacte en salut de determinades polítiques públiques que influeixen sobre el nostre entorn i condicions de vida.

L’OBSIP neix amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació i potenciar la gestió del coneixement i de l’evidència científica en la presa de decisions. Ofereix dades sistematitzades de vigilància i avaluació que permeten identificar i prioritzar les necessitats en salut de la població, així com les polítiques amb més capacitat de disminuir les desigualtats. A més, pretén ser una manera de fomentar la transparència i l’auditoria de les polítiques públiques.

Aquesta informació es pot trobar a: