Observatori de Salut i Impacte de Polítiques

L’Observatori de Salut i Impacte en Polítiques (OBSIP) permet monitorar l’estat de la salut de les persones residents a la ciutat i les desigualtats existents entre barris i grups socials. El web, incorpora també un repositori d’avaluacions de l’impacte en salut de determinades polítiques públiques que influeixen sobre el nostre entorn i condicions de vida.

L’eina vol facilitar l’accés a la informació i potenciar la gestió del coneixement i de l’evidència científica en la presa de decisions. D’una banda, ofereix dades sistematitzades de vigilància i avaluació que permeten identificar i prioritzar les necessitats en salut de la població. I, d’altra, mostra les polítiques amb més capacitat de disminuir les desigualtats. A més, pretén ser una manera de fomentar la transparència i l’auditoria de les polítiques públiques.

Aquesta informació es pot trobar a: