Indicadors de salut i treball de Barcelona 2021

Aquest informe presenta la situació de la salut i el treball a Barcelona a partir d’indicadors obtinguts de diverses fonts d’informació rutinàries. El document fa un abordatge integral del treball en incloure tant el treball remunerat com el treball de cura i domèstic no remunerat, i es presenta la informació estratificada per diferents eixos de desigualtat.

L’objectiu de l’informe en l’àmbit del treball remunerat és monitorar les tendències de les característiques del mercat laboral, les condicions d’ocupació, els trastorns de salut laboral i els recursos per a la prevenció. D’altra banda, entorn del treball no remunerat, fa seguiment de les tendències de les característiques sociodemogràfiques de la població resident a la ciutat que viu en llars amb necessitats de treball de cura i domèstic, la seva dedicació a la cura de persones i al treball domèstic, i el seu estat de salut segons aquesta dedicació. Un darrer objectiu comú als dos àmbits és detectar canvis segons els eixos de desigualtat social.

Documents relacionats

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2019

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2018