Factors de Risc en Estudiants de Secundària

L’enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de SeCundària) és una enquesta quinquennal que es fa en mostres representatives dels centres educatius de la ciutat Barcelona. S’administra a l’alumnat dels següents nivells d’ensenyament secundari: 2n d’ESO (13-14 anys), 4t d’ESO (15-16 anys), 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius de Grau Mig (2n CFGM) (17-19 anys).

En aquest web es poden visualitzar els resultats de l’edició 2021. La informació es mostra segons àmbits temàtics i diferents eixos de desigualtat com: el sexe, l’edat, el nivell socioeconòmic, el territori o el lloc de naixement de l’alumnat. El web permet visualitzar les dades en figures, mapes i taules. Inclou també la funcionalitat de realitzar cerques per tema i permet la descàrrega de la informació per poder ser incrustada en altres documents o en les xarxes socials.

Documents relacionats

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021